Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời giancông viên phần mềm quang trungnew 2022

Bảngcâuhỏikhảosátkháchbíẩnbánthờigiancôngviênphầnmềmquangtrungnew

Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời giancông viên phần mềm quang trungnew 2022

Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gian

công viên phần mềm quang trung Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianĐịa chỉ:

Phú Yên

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

công viên phần mềm quang trung Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianNăm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

4

công viên phần mềm quang trung Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianTiền lương:

900.000 / giờ

công viên phần mềm quang trung Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianYêu cầu công việc:

công viên phần mềm quang trung

  Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianĐiều kiện ứng tuyển:

  Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gian

  1. Có đạo đức nghề nghiệp tốt và tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, hiểu biết và phân tích tốt. Kinh nghiệm thương mại điện tử được ưu tiên.
  2. Có phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ cao đẳng trở lên, tuổi từ 26 trở lên, không hạn chế về chuyên ngành, giới tính;
  3. Có kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt.
  4. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  5. Ưu tiên những người đã tham gia điều hành Pinduoduo hơn một năm hoặc tham gia vận hành và quảng bá trang web hơn một năm.
  6. Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận trong công việc, nghiêm túc và có trách nhiệm;
  7. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  8. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
  công viên phần mềm quang trung

  Đề xuất cho bạn