Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tuyển tài xế b22022

Côngnhântổnghợp,nhânviênvậnhành(nhânviênnghỉđông/côngnhânngắnhạn

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tuyển tài xế b22022

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

tuyển tài xế b2 Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Địa chỉ:

Cam Ranh

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tuyển tài xế b2 Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Năm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

74

tuyển tài xế b2 Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Tiền lương:

500.000 / giờ

tuyển tài xế b2 Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Yêu cầu công việc:

tuyển tài xế b2

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Điều kiện ứng tuyển:

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

  1. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  2. Có đạo đức nghề nghiệp tốt và tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, hiểu biết và phân tích tốt. Kinh nghiệm thương mại điện tử được ưu tiên.
  3. Quen thuộc với công việc và quy trình hàng ngày của các bộ phận dịch vụ khách hàng như Taobao, Tmall, Pinduoduo và Vipshop. Ưu tiên người giám sát dịch vụ khách hàng trên ba năm kinh nghiệm tại Taobao và Tmall;
  4. Có nguyên tắc mạnh mẽ, làm việc tận tâm và tỉ mỉ, kiên nhẫn, chăm chỉ
  5. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  6. Ý chí. Chăm chỉ, có trách nhiệm, có khả năng hợp tác theo chỉ đạo của lãnh đạo, tăng doanh số, nâng cao chỉ số toàn diện của phòng truyền hình trực tiếp.
  7. Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Word, Excel.
  8. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, nghiêm túc và thực tế, làm việc cẩn thận;
  tuyển tài xế b2

  Đề xuất cho bạn