Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhgiao hàng j&t tuyển dụng2022

Đẩylươngngàylàmviệclên800nhândântệđểcóquyềnđiềuhànhgiaohàngj&tt

Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhgiao hàng j&t tuyển dụng2022

Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hành

giao hàng j&t tuyển dụng Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhĐịa chỉ:

Vĩnh Long

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

giao hàng j&t tuyển dụng Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

71

giao hàng j&t tuyển dụng Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhTiền lương:

300.000 / giờ

giao hàng j&t tuyển dụng Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhYêu cầu công việc:

giao hàng j&t tuyển dụng

  Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhĐiều kiện ứng tuyển:

  Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hành

  1. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  2. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  3. Các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản, chẳng hạn như Excel, Word, v.v.;
  4. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
  5. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  6. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  7. Đam mê công việc, học hỏi tích cực, có kế hoạch nghề nghiệp, mong muốn trở thành thành viên nòng cốt trong nhóm;
  8. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  giao hàng j&t tuyển dụng

  Đề xuất cho bạn