Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngtuyển nhân viên giao hàng ca tối tphcmnew

Hoànthànhcôngviệchàngngày,đượcbảohiểmtrongnhàmáygiày,căngtinphúc

Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngtuyển nhân viên giao hàng ca tối tphcmnew

Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàng

tuyển nhân viên giao hàng ca tối tphcm Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngĐịa chỉ:

Hồng Ngự

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

tuyển nhân viên giao hàng ca tối tphcm Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngNăm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

80

tuyển nhân viên giao hàng ca tối tphcm Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngTiền lương:

350.000 / giờ

tuyển nhân viên giao hàng ca tối tphcm Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngYêu cầu công việc:

tuyển nhân viên giao hàng ca tối tphcm

  Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngĐiều kiện ứng tuyển:

  Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàng

  1. Các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản, chẳng hạn như Excel, Word, v.v.;
  2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  3. Vận hành thành thạo các phần mềm tự động hóa văn phòng;
  4. Am hiểu về thương mại điện tử và tiếp thị trên Internet, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại điện tử quốc tế;
  5. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  6. Giỏi về tiếp thị Jingdong, có khả năng lập kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động quảng bá sản phẩm;
  7. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
  8. 1 năm kinh nghiệm làm việc, quan tâm đến các phương tiện truyền thông mới (video ngắn, phát sóng trực tiếp, v.v.), nhiếp ảnh, biên tập, v.v.;
  tuyển nhân viên giao hàng ca tối tphcm

  Đề xuất cho bạn