[Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian Citymẫu đơn xin nghỉ việcnew

[Kếtluậnhiệntại]PhỏngvấnsâuvàtuyểndụngngườitiêudùnggiađìnhởFutia

[Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian Citymẫu đơn xin nghỉ việcnew

[Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian City

mẫu đơn xin nghỉ việc [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityĐịa chỉ:

Bình Dương

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

mẫu đơn xin nghỉ việc [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityNăm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

62

mẫu đơn xin nghỉ việc [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityTiền lương:

550.000 / giờ

mẫu đơn xin nghỉ việc [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityYêu cầu công việc:

mẫu đơn xin nghỉ việc

  [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityĐiều kiện ứng tuyển:

  [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian City

  1. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng trên Taobao hoặc Tmall, dịch vụ khách hàng và quảng bá vận hành.
  2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  3. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  4. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  5. Có đạo đức nghề nghiệp tốt và tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, hiểu biết và phân tích tốt. Kinh nghiệm thương mại điện tử được ưu tiên.
  6. Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Word, Excel.
  7. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  8. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
  mẫu đơn xin nghỉ việc

  Đề xuất cho bạn