nam diễn viên javCông ty xuyên quốc gia (Transnational Corporations – TNCs) là gì?

namdiễnviênjavCôngtyxuyênquốcgia(TransnationalCorporations–TNCs)làg

Công ty xuyên quốc gia ( tiếng Anh : Transational Corporations, viết tắt : TNCs ) là những công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc vô hạn, có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai gồm công ty mẹ và mạng lưới hệ thống công ty Trụ sở ở quốc tế, theo nguyên tắc công ty mẹ trấn áp gia tài của công ty Trụ sở trải qua góp vốn CP .Công ty xuyên quốc gia (Transational Corporations – TNCs) là gì? Những đặc trưng nổi bật của công ty xuyên quốc gia - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : Snapseed. exe )

Công ty xuyên quốc gia

Khái niệm

Công ty xuyên quốc gia trong tiếng Anh là Transational Corporations – TNCs.

Bạn đang đọc: Công ty xuyên quốc gia (Transnational Corporations – TNCs) là gì?

Công ty xuyên quốc gia là các công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc vô hạn, có cơ cấu tổ chức gồm công ty mẹ và hệ thống công ty chi nhánh ở nước ngoài, theo nguyên tắc công ty mẹ kiểm soát tài sản của công ty chi nhánh thông qua góp vốn cổ phần.

Cơ sở sinh ra của công ty xuyên quốc gia, nói chung là do tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố : trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, sự văn minh của cách mạng kĩ thuật, sức sản xuất tăng, cạnh tranh đối đầu nóng bức, phân công lao động xã hội tăng trưởng .Tuy nhiên, yếu tố cơ bản nhất quyết định hành động sự sinh ra của TNCs là tích tụ và tập trung hoá sản xuất ( production concentration và centraliztion ) cả về vốn và công nghệ tiên tiến vào một số ít công ty độc quyền. Trước sự vững mạnh nhanh gọn của những công ty này, thị trường tiêu thụ trong nước trở nên chật hẹp. Việc lan rộng ra quốc tế để xuất khẩu hàng hoá ra quốc tế là một tất yếu khách quan.

Những đặc trưng nổi bật của công ty xuyên quốc gia

Đa dạng hoá (Diversification): Để thoả mãn nhu cầu đa dạng của thị trường mục tiêu nước ngoài, TNCs không có cách lựa chọn tích cực nào khác là phải đa dạng hoá sản phẩm, và do đó mỗi nhóm sản phẩm của công ty phải theo hướng “cá biệt hoá” (Differentiation). 

Xem thêm: Kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đặc trưng này là sự không cho nguyên tắc chung ” tư duy toàn thế giới, hành vi địa phương ” ( Thinking global, Action Local ) như đã nói trên để triển khai kế hoạch đơn cử ” loại sản phẩm toàn thế giới, thị hiếu địa phương ” ( Global Product, Loccal Tastes ).

Tiêu chuẩn hoá (Standardization): TNCs xác định những nhu cầu, thị hiếu giống nhau của thị trường nước ngoài khác nhau trên phạm vi địa lí rộng để hướng vào những sản phẩm tiêu chuẩn hoá nhằm thoả mãn nhu cầu đồng nhất của số khách hàng đông nhất trên nhiều thị trường, nhất là thị trường toàn cầu.

Quốc tế hoá (Internationalization): Đây là đặc trưng nổi bật của TNCs diễn ra chủ yếu ở pha 3 trong tiến trình mở cửa quốc tế. Đó cũng là quá trình nỗ lực để mở rộng hoạt động kinh doanh của TNCs ra hàng loạt quốc gia trên toàn khu vực có nhiều lợi thế nhất. Đặc trưng này còn gọi là đa quốc gia hoá hay khu vực hoá (như toàn bộ khu vực châu á – Thái Bình Dương hay trên toàn bộ châu Âu…).

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

Toàn cầu hoá (Globalisation): Đặc trưng này của TNCs thường thể hiện rõ nhất trong pha 4 của tiến trình mở cửa quốc tế. Toàn bộ hoạt động chiến lược Marketing – mix của TNCs lớn thường mở rộng trên cấp độ toàn cầu, như chiến lược thị trường toàn cầu, chiến lược sản phẩm toàn cầu, chiến lược giá toàn cầu. 

Đây cũng là đặc trưng điển hình nổi bật lúc bấy giờ của nhiều công ty, điển hình như Coca – Cola, IBM, P&G, Toyota … Đặc trưng này cũng là tiềm năng cao nhất mà TNCs hướng tới, theo đó người chỉ huy TNCs rất chú trọng nguyên tắc : ” xem xét hàng loạt thị trường quốc tế như một đơn vị chức năng kinh tế tài chính thống nhất “, quản trị Hội đồng quản trị hãng IBM Jacques Maisonrouge đã nói như vậy.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Marketing Quốc tế, NXB Lao động – Xã hội)

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

nam diễn viên jav

Đề xuất cho bạn