Ngày đầu năm mới Nam Ninh – Nhân viên kinh doanh sản phẩmkiem viec nhanh2022

NgàyđầunămmớiNamNinh-Nhânviênkinhdoanhsảnphẩmkiemviecnhanh2022:Ngà

Ngày đầu năm mới Nam Ninh - Nhân viên kinh doanh sản phẩmkiem viec nhanh2022

Ngày đầu năm mới Nam Ninh – Nhân viên kinh doanh sản phẩm

kiem viec nhanh Ngày đầu năm mới Nam Ninh – Nhân viên kinh doanh sản phẩmĐịa chỉ:

Hải Dương

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

kiem viec nhanh Ngày đầu năm mới Nam Ninh – Nhân viên kinh doanh sản phẩmNăm làm việc:

1 năm trở lên

số lượng:

15

kiem viec nhanh Ngày đầu năm mới Nam Ninh – Nhân viên kinh doanh sản phẩmTiền lương:

600.000 / giờ

kiem viec nhanh Ngày đầu năm mới Nam Ninh – Nhân viên kinh doanh sản phẩmYêu cầu công việc:

kiem viec nhanh

  Ngày đầu năm mới Nam Ninh – Nhân viên kinh doanh sản phẩmĐiều kiện ứng tuyển:

  Ngày đầu năm mới Nam Ninh – Nhân viên kinh doanh sản phẩm

  1. Các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản, chẳng hạn như Excel, Word, v.v.;
  2. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  3. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  4. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
  5. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  6. Quen thuộc với công việc và quy trình hàng ngày của các bộ phận dịch vụ khách hàng như Taobao, Tmall, Pinduoduo và Vipshop. Ưu tiên người giám sát dịch vụ khách hàng trên ba năm kinh nghiệm tại Taobao và Tmall;
  7. Đam mê công việc, học hỏi tích cực, có kế hoạch nghề nghiệp, mong muốn trở thành thành viên nòng cốt trong nhóm;
  8. Chịu được áp lực công việc lớn, đầu óc linh hoạt, chịu thương chịu khó, chịu khó, hợp tác làm việc ngoài giờ, nhạy bén với các con số;
  kiem viec nhanh

  Đề xuất cho bạn