Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗việc làm tiếng trungnew 2022

Nhữnglầnđếnnhàhàngkhôngbáotrước,chỉghilại❗việclàmtiếngtrungnew2022

Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗việc làm tiếng trungnew 2022

Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗

việc làm tiếng trung Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Địa chỉ:

Quảng Ngãi

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

việc làm tiếng trung Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Năm làm việc:

1 năm trở lên

số lượng:

58

việc làm tiếng trung Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Tiền lương:

900.000 / giờ

việc làm tiếng trung Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Yêu cầu công việc:

việc làm tiếng trung

  Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Điều kiện ứng tuyển:

  Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗

  1. Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  2. Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng hoặc trợ lý vận hành;
  3. Những người có thể gỡ lỗi video và card âm thanh đơn giản được ưu tiên;
  4. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  5. Có kiến ​​thức sản phẩm nhất định.
  6. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  7. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  8. Có ước mơ, đam mê, niềm tin, không muốn trở nên tầm thường, dám chiến đấu, kỳ vọng cao về hiệu suất và dám đặt các chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp cao hơn.
  việc làm tiếng trung

  Đề xuất cho bạn