Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngthực tập sinh xuất nhập khẩunew 2022

Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngthực tập sinh xuất nhập khẩunew 2022

XưởngxeđạpToraytuyểnsốlượnglớncôngnhânnghỉđôngthựctậpsinhxuấtnhập