Cát Lâm: Tongliao, tỉnh Yanbian, Dự án chuyến thăm đơn giản không báo trướcmẫu cv bằng tiếng anhnew

Cát Lâm: Tongliao, tỉnh Yanbian, Dự án chuyến thăm đơn giản không báo trướcmẫu cv bằng tiếng anhnew

CátLâm:Tongliao,tỉnhYanbian,Dựánchuyếnthămđơngiảnkhôngbáotrướcmẫuc