Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâynhan vien kinh doanhnew

Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâynhan vien kinh doanhnew

Chuyếnthămkhôngbáotrướcđếncửahàng,đượcthựchiệngầnđâynhanvienkinhd