Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dàiestpnew 2022

Thungânbánthờigiancóthểlàmviệclâudàiestpnew2022:Thungânbánthờigia

Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dàiestpnew 2022

Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dài

estp Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dàiĐịa chỉ:

Ninh Bình

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

estp Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dàiNăm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

12

estp Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dàiTiền lương:

350.000 / giờ

estp Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dàiYêu cầu công việc:

estp

  Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dàiĐiều kiện ứng tuyển:

  Thu ngân bán thời gian có thể làm việc lâu dài

  1. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  2. Không cần đẹp nhưng phải ưa nhìn, thân thiện.
  3. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  4. Ưu tiên những người đã tham gia vào hoạt động của JD.com hơn một năm hoặc tham gia vào hoạt động và quảng bá của trang web hơn một năm.
  5. Có ước mơ, đam mê, niềm tin, không muốn trở nên tầm thường, dám chiến đấu, kỳ vọng cao về hiệu suất và dám đặt các chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp cao hơn.
  6. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  7. Có nguyên tắc mạnh mẽ, làm việc tận tâm và tỉ mỉ, kiên nhẫn, chăm chỉ
  8. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  estp

  Đề xuất cho bạn