Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đìnhtuyển lái xe hà nộinew 2022

Tuyểndụngnhânviênkhảosátbảngcâuhỏihộgiađìnhtuyểnláixehànộinew202

Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đìnhtuyển lái xe hà nộinew 2022

Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đình

tuyển lái xe hà nội Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đìnhĐịa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tuyển lái xe hà nội Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đìnhNăm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

28

tuyển lái xe hà nội Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đìnhTiền lương:

500.000 / giờ

tuyển lái xe hà nội Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đìnhYêu cầu công việc:

tuyển lái xe hà nội

  Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đìnhĐiều kiện ứng tuyển:

  Tuyển dụng nhân viên khảo sát bảng câu hỏi hộ gia đình

  1. Tính cách lạc quan, vui vẻ, có khả năng giao tiếp, phối hợp, thích ứng và chịu áp lực cao;
  2. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch kênh, hệ thống tiếp thị và quảng bá và môi trường hoạt động của JD.com;
  3. Đam mê công việc, học hỏi tích cực, có kế hoạch nghề nghiệp, mong muốn trở thành thành viên nòng cốt trong nhóm;
  4. Có kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt.
  5. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  6. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  7. Quen thuộc với công việc và quy trình hàng ngày của các bộ phận dịch vụ khách hàng như Taobao, Tmall, Pinduoduo và Vipshop. Ưu tiên người giám sát dịch vụ khách hàng trên ba năm kinh nghiệm tại Taobao và Tmall;
  8. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  tuyển lái xe hà nội

  Đề xuất cho bạn