Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gians life gymnew 2022

Tuyểnnhânviênphụcvụbánthờigianslifegymnew2022:Tuyểnnhânviênphụcvụ

Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gians life gymnew 2022

Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian

s life gym Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gianĐịa chỉ:

Ninh Bình

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

s life gym Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gianNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

41

s life gym Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gianTiền lương:

350.000 / giờ

s life gym Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gianYêu cầu công việc:

s life gym

  Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gianĐiều kiện ứng tuyển:

  Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian

  1. Ý chí. Chăm chỉ, có trách nhiệm, có khả năng hợp tác theo chỉ đạo của lãnh đạo, tăng doanh số, nâng cao chỉ số toàn diện của phòng truyền hình trực tiếp.
  2. Công việc sáng tạo, kiên cường, chịu được áp lực, giỏi tìm kiếm đột phá, chớp thời cơ trong khó khăn.
  3. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  4. Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, chủ động và năng động.
  5. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
  6. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
  7. Kỹ năng đọc, viết và dịch tiếng Anh xuất sắc, có kỹ năng viết và kinh nghiệm biên tập tốt;
  8. Có nhận thức kinh doanh và thị trường nhạy bén, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, khả năng tích hợp nguồn lực và khả năng thúc đẩy kinh doanh xuất sắc;
  s life gym

  Đề xuất cho bạn